775 116 314
Logo
 

Průmyslové stavby fotogalerie

   Oddělení provozu na vtátnici v areálu Amylon - Švermova, Havlíčkův Brod


   Realizace hygienického zázemí v areálu Amylon - Švermova, Havlíčkův Brod


   Reknostrukce kancelářských prostorv areálu Amylon - Švermova, Havlíčkův Brod


   Rekonstrukce sociálního zařízení v areálu Amylon - Švermova, Havlíčkův Brod


   Rekonstrukce sociálního zařízení a jejich přilehlých prostor v areálu Amylon - Švermova, Havlíčkův Brod


   Různé stavební práce v areálu Amylon - Švermova, Havlíčkův Brod


   Přístavba skladové haly v pekárnách Vilém - Strojírenská, Havlíčkův Brod


   Realizace garáží Krajské správy údržby silnic - Žižkova, Havlíčkův Brod


   Výstavba kotelny třídírny odpadů - Havlíčkův Brod


   Kompletní rekonstrukce a přístavba dílny včetně skladů a jiné v areálu společnosti Agrozet - Havlíčkův Brod


   Kompletní přestavba skladovacích prostor v centru Havlíčkova Brodu - Havlíčkův Brod


   Zastřešení třídícího pásu v hale na třídění odpadů - Havlíčkův Brod 


   Oprava fasády haly pro třídění odpadů - Havlíčkův Brod


   Stavební připravenost pro obytné buňky ve sběrném dvoře - Havlíčkův Brod


   Hrubá stavba skladovacích hal a kanceláří - Havlíčkův Brod


   Oprava betonové rampy sběrného dvora - Havlíčkův Brod


   Kompletní úprava podlahy v průmyslové hale - Jihlava


   Zhotovení jímky pro tříděný odpad - Průmyslová, Havlíčkův Brod


   Přestavba místnosti pro vzduchotechniku - vlakové nádraží Havlíčkův Brod


   Vestavba kancelářských prostor do haly - Svinný


   Vestavba výtahu v budově Mlýnu - Na Valech, Havlíčkův Brod


   Rekonstrukce obytného stavení na provozní budovu a dílnu - Olešná, Havlíčkův Brod


   Novostavba opravny zemědělských strojů - Dobrohostov, Havlíčkův Brod