775 116 314
Logo
 

Projekční činnost

V první řadě potřebuje náš projektant zjistit Vaše přání a požadavky, dle toho vypracuje nezávaznou cenovou nabídku na projekt (vše srozumitelně rozepsané po položkách).

Nabízíme vypracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace dle vyhl. 499/2006 v aktuálním znění. V případě zájmu můžeme vypracovat v rámci architektonické studie vizualizaci objektu. Dále nabízíme veškeré administrativní úkony pro získání stavebního povolení.